Угода користувача

Правила сайту (далі – Правила)

 1. Загальні положення
  1. Ці правила визначають порядок та умови використання інформаційних, новинних та інших матеріалів, розміщених на сайті Запорізькі сенсації (далі — Адміністрація Сайту) www.press.zp.ua — розділ розділу інтернет-сайту, розміщений за адресою www.press.zp.ua/ news (далі вказаний розділ інтернет-сайту називається Сайт), а також правила використання матеріалів Сайтом та порядок взаємодії з Адміністрацією Сайту.
  2. Будь-які матеріали, які розміщені на Сайті, є об’єктами інтелектуальної власності (об’єктами авторського права або суміжних прав, а також прав на засоби індивідуалізації). Права Адміністрації Сайту на зазначені матеріали охороняються законодавством про права на результат інтелектуальної діяльності.
  3. Використання матеріалів, розміщених на Сайті, допускається лише за письмовою згодою Адміністрації Сайту або іншого правовласника, прямо вказаного на конкретному матеріалі, розміщеному на Сайті, або у безпосередній близькості від зазначеного матеріалу.
  4. Права на використання та дозвіл на використання матеріалів, розміщених на Сайті, що належать іншим правовласникам, ніж Адміністрація Сайту, допускається з дозволу таких правовласників або відповідно до умов, установлених такими правовласниками. Жодне з положень цих Правил не дає права третім особам на використання матеріалів правовласників, прямо зазначених на конкретному матеріалі, розміщеному на Сайті, або в безпосередній близькості від зазначеного матеріалу.
  5. Ці Правила розповсюджують свою дію на наступних користувачів: інформаційні агенції, електронні та друковані засоби масової інформації, будь-які фізичні та юридичні особи, а також індивідуальні підприємці (далі – Користувачі).
 2. Використання матеріалів. Види використання
  1. Під використанням матеріалів Сайту розуміється відтворення, розповсюдження, публічний показ, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, переклад, переробка, доведення до загальної інформації та інші способи використання, передбачені чинним законодавством України.
  2. Використання матеріалів Сайту без отримання дозволу від Адміністрації Сайту не допускається.
  3. Внесення будь-яких змін та/або доповнень до матеріалів Сайту, а також будь-яка переробка матеріалів заборонена.
  4. Використання матеріалів Сайту здійснюється на підставі договорів з Адміністрацією Сайту, укладених у письмовій формі або на підставі письмового дозволу, виданого Адміністрацією Сайту.
  5. Забороняється будь-яке використання (бездоговірне/без дозволу) фото-, графічних, відео-, аудіо- та інших матеріалів, розміщених на Сайті, що належать Адміністрації Сайту та іншим правовласникам (третім особам).
  6. Вартість використання кожного конкретного матеріалу або видача дозволу на його використання узгоджується Користувачем та Адміністрацією Сайту у кожному конкретному випадку.
  7. У разі необхідності використання матеріалів Сайту, права на які належать третім особам (іншим правовласникам, ніж Адміністрація Сайту, про що прямо вказано на таких матеріалах або поблизу них), Користувачі зобов’язані звертатися до правовласників таких матеріалів для отримання дозволу на використання матеріалів.
 3. Обов’язки Користувачів під час використання матеріалів Сайту
  1. При використанні матеріалів Сайту в будь-яких цілях за наявності дозволу Адміністрації Сайту, посилання на Сайт обов’язкове та здійснюється у такому вигляді:
   1. у друкованих виданнях або інших формах на матеріальних носіях Користувачі зобов’язані в кожному випадку використання матеріалів вказати джерело — Сайт «Запорізькі сенсації» (www.press.zp.ua)
   2. в інтернеті чи інших формах використання в електронному вигляді не на матеріальних носіях, Користувачі в кожному випадку використання матеріалів зобов’язані розмістити гіперпосилання на Сайт — «Запорізькі сенсації» (www.press.zp.ua), гіперпосилання має бути активним та прямим, при натисканні на яку Користувач переходить на конкретну сторінку Сайту, з якої запозичений матеріал,
   3. Посилання на джерело або гіперпосилання, зазначені у пп. 3.1.1 та 3.1.2. цих Правил, повинні бути поміщені Користувачем на початку використовуваного текстового матеріалу, а також безпосередньо під аудіо-, відео-, фотоматеріалом, графічним матеріалом Адміністрації Сайту.
    Розміри шрифту посилання на джерело або гіперпосилання не повинні бути меншими за розмір шрифту тексту, в якому використовуються матеріали Сайту, або розміру шрифту тексту Користувача, що супроводжує аудіо-, відео-, фотоматеріали та графічні матеріали Сайту, а також колір посилання має бути ідентичним кольорам посилань на Сайт і має бути видимим Користувачеві.
   4. Використання матеріалів з Сайту, отриманих з вторинних джерел (від інших правовласників, ніж Адміністрація Сайту, про що прямо зазначено на таких матеріалах або в безпосередній близькості від них), можливе лише з посиланням на ці джерела та, у разі потреби, встановленою такими джерелами ( правовласниками), – за їх дозволом.
  2. Не допускається переробка оригінального матеріалу (твору), взятого з Сайту, у тому числі скорочення матеріалу, інша його переробка, у тому числі спричиняючи спотворення його сенсу.
  3. При використанні матеріалів Сайту в будь-яких цілях за наявності дозволу Адміністрації Сайту, при використанні інформаційних, новинних матеріалів Сайту Користувачі не повинні вказувати у себе на сайтах та в RSS-розсилках час виходу інформаційних, новинних матеріалів ідентичний або раніше їх виходу на Сайті.
 4. Права на матеріали третіх осіб, врегулювання претензій
  1. Матеріали, права на які належать третім особам, розміщені на Сайті, розміщені або з дозволу правовласника, отриманого Адміністрацією Сайту, або у разі, якщо таке використання прямо не заборонено правовласником відповідно до Закону України в інформаційних цілях з обов’язковою вказівкою імені автора, матеріал якого використовується, та джерела запозичення.
  2. У разі, якщо у позначенні авторства матеріалів відповідно до п.4.1. цих Правил міститься помилка, або у разі використання матеріалу з передбачуваним чи реальним порушенням прав третіх осіб, або в інших спірних випадках використання об’єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сайті, у тому числі у разі, коли права третьої особи тим чи іншим чином порушуються з використанням Сайту, застосовується наступна схема врегулювання претензій третіх осіб до Адміністрації Сайту:
   1. На адресу Адміністрації Сайту електронною поштою на адресу info[@]press.zp.ua надсилається претензія, що містить інформацію про об’єкт інтелектуальної власності, права на який належать заявнику та який використовується незаконно через Сайт або з порушенням правил використання, або іншим чином права заявника як власника виняткового права на об’єкт інтелектуальної власності, розміщений на Сайті, порушені за допомогою Сайту, з додатком документів, що підтверджують правомочність заявника, дані про правовласника та копія довіреності на дії від особи правовласника, якщо особа, яка спрямовує претензію, не є керівником компанії правовласника або безпосередньо фізичною особою – правовласником. У претензії також зазначається адреса сторінки Сайту, яка містить дані, що порушують права, та викладається повний опис суті порушення прав. Заявник також зобов’язується протягом одного дня з дати надсилання претензії за допомогою електронної пошти, надіслати претензію на адресу Адміністрації Сайту письмово за адресою 123242, м. Москва, Великий Предтеченський пров., д.13, стор.1;
   2. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути належно оформлену претензію у строк не менше 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання електронною поштою, але в будь-якому разі не більше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання претензії письмово. Адміністрація Сайту зобов’язується повідомити заявника про результати розгляду його заяви (претензії) шляхом надсилання листа електронною поштою на адресу, вказану заявником, а також надіслати відповідь у письмовому вигляді на адресу, вказану заявником (у разі невказання такої адреси відправлення, зобов’язання щодо надання письмової відповіді) на претензію з Адміністрації Сайту (знімається). У тому числі, Адміністрація Сайту має право запросити додаткові документи, свідоцтва, дані, що підтверджують законність претензії, що пред’являється. У разі визнання претензії правомірною,
   3. Адміністрація Сайту в будь-якому випадку вживає всіх можливих заходів для якнайшвидшого задоволення обґрунтованих претензій третіх осіб і прагнути максимально швидкого врегулювання всіх спірних питань.
 5. Інші умови
  1. Адміністрація Сайту залишає за собою право змінювати ці Правила в односторонньому порядку в будь-який час без попередження Користувачів. Будь-які зміни будуть розміщені на Сайті. Зміни набирають чинності з моменту їхнього опублікування на Сайті.
  2. З усіх питань використання матеріалів Сайту Користувачі можуть звертатися до Адміністрації Сайту за такими координатами: info[@]press.zp.ua.
  3. У всьому, що не врегульовано цими Правилами щодо питань використання матеріалів на Сайті, сторони керуються положеннями Закону України.